Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αριθμός ορόφων των κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφ' όσον δι' ειδικής διατάξεως δεν ορίζεται άλλως ο αριθμός των ορόφων κατά την επί της γραμμής δομήσεως πρόσοψη αυτών ως και εν τω συνόλω ορίζεται αναλόγως του πλάτους της οδού ως ακολούθως:

 

1

2

3

Πλάτους οδού Π

Αριθμός ορόφων στην πρόσοψη

Αριθμός ορόφων σε εσοχή υπεράνω των ορόφων της στήλης 2

Πλάτος μέχρι 7,50 m μη συμπληρωμένων

2

2

Πλάτος 7,50 m μέχρι 10 m μη συμπληρωμένων

3

2

Πλάτος 10 m μέχρι 12,50 m μη συμπληρωμένων

4

1

Πλάτος 12,50 m και άνω

5

-

 

2. α) Ειδικές διατάξεις αναφερόμενοι εις πόλεις της Χώρας και που καθορίζουν τον μέγιστον αριθμόν των ορόφων των κτιρίων εν συνόλω ως και σε πρόσοψη συναρτήσει του πλάτους των οδών κατά τομείς των πόλεων,παραμένουν εν ισχύ.

 

Τα ύψη όμως των κτιρίων υπολογίζονται κατά τις διατάξεις του επομένου άρθρου 22.

 

β) Διατάξεις αναφερόμενες εις ειδικά ύψη κτιρίων κατά τομείς των πόλεων προς προστασία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, τοπίων παραμένουν εν ισχύ.

 

3. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων,επιτρέπεται ο καθορισμός αριθμού ορόφων διαφόρου του υπό του παρόντος άρθρου καθοριζομένου ως και η τροποποίησις των υφισταμένων ειδικών διατάξεων περί αριθμού ορόφων των κτιρίων άνευ όμως αυξήσεως του δι' εκάστην πόλιν υπό του ρυθμιστικού σχεδίου αυτής προβλεπομένου συντελεστού δομήσεως.

 

4. Έκαστος των εν εσοχή ορόφων κατασκευάζεται κατά 2,50 m εσώτερο της κυρίας όψεως του αμέσως υποκειμένου ορόφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.