Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Εφαρμογή του συστήματος εις ειδικές περιπτώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται η θέσπισις του ασυνεχούς συστήματος δομήσεως οσάκις πρόκειται περί οργανωμένης δομήσεως κατ' εφαρμογήν στεγαστικών προγραμμάτων εκτελούμενων υπό του Κράτους ή οιωνδήποτε εξουσιοδοτημένων φορέων βάσει ειδικής μελέτης που καθορίζει τις αποστάσεις των κτιρίων από των πλαγίων και οπισθίων ορίων των οικοπέδων αναλόγως του ύψους αυτών.

 

Επιτρέπεται επίσης η θέσπισις του ασυνεχούς συστήματος δομήσεως εις περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή εντασσόμενες το πρώτον εις εγκεκριμένο σχέδιον εφ 'όσον το 1/4 τουλάχιστον των οικοπέδων οικοδομικού τετραγώνου έχει οικοδομηθεί βάσει του ως άνω συστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 720/1977 (ΦΕΚ 297/Α/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.