Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Έκδοση οικοδομικών αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες ανεγέρσεως των κτιρίων χορηγούνται βάσει των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του παρόντος εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων.

 

2. Η χορήγηση των ως άνω αδειών γίνεται πάντοτε μετά γνώμη της αρμοδίας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού ελέγχου των κτιρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.