Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Η δόμησις κατά το σύστημα της ελεύθερης συνθέσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις το συνεχές σύστημα δομήσεως και όπου είναι ανεκτή η δόμησις υψηλών κτιρίων, δύναται δια προεδρικού διατάγματος να θεσπισθεί η εφαρμογή του συστήματος της ελευθέρας συνθέσεως εφ' όσον αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί εφ' όλων των οικοπέδων οικοδομικών τετραγώνων.

 

2. Κατά το ως άνω σύστημα δομήσεως το κτίριον κατασκευάζεται άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου κατά μεν το ισόγειο και πρώτον όροφο συνολικού ύψους μέχρι και 8,50 m, κατά το συνεχές σύστημα δομήσεως κατά δε τους λοιπούς ορόφους κατά το ασυνεχές ή και το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα δομήσεως με ελάχιστες πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις από των ορίων του οικοπέδου Δ, που δίδονται υπό της σχέσεως Δ=0,3 x Υ, ένθα το Υ το μέγιστον δυνάμενο να πραγματοποιηθεί ύψος, βάσει του συντελεστού δομήσεως, υπεράνω των 8,50 m. Η ως άνω απόστασις Δ από τα πλάγια όρια του οικοπέδου δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 2,50 m. Η ελαχίστη απόστασις μεταξύ περισσότερων κτιρίων κατασκευαζόμενων υπέρ τα 8,50 m ορίζεται εις 0,6 x Υ.

 

3. Κατά την ανέγερση κτιρίων κατά το σύστημα της ελευθέρας συνθέσεως εντός υφισταμένων οικισμών, δεν επιτρέπεται όπως ο ηλιασμός των πέριξ κτιρίων καταστεί μειονεκτικότερος του ηλιασμού της συνήθους δομήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.