Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Η δόμησις κατά το μικτό οικοδομικό σύστημα - Εφαρμογή του συστήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την έγκριση ρυμοτομικών σχεδίων νέων οικισμών ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων δεν επιτρέπεται η θέσπισις του μικτού συστήματος δομήσεως.

 

2. Εις περίπτωσιν οργανωμένης δομήσεως κατ' εφαρμογήν στεγαστικών προγραμμάτων εκτελούμενων υπό του Κράτους ή οιωνδήποτε εξουσιοδοτουμένων φορέων επιτρέπεται το μικτό σύστημα δομήσεως βάσει ειδικής μελέτης.

 

Επιτρέπεται επίσης η θέσπισις του μικτού συστήματος δομήσεως εις περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή εντασσόμενες το πρώτον εις εγκεκριμένο σχέδιον, εφ' όσον το 1/4 τουλάχιστον των οικοπέδων οικοδομικού τετραγώνου έχει οικοδομηθεί βάσει του ως άνω συστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 720/1977 (ΦΕΚ 297/Α/1977).

 

3. Όπου βάσει κειμένων διατάξεων εφαρμόζεται το μικτό σύστημα εξακολουθεί τούτο ισχύον κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφ' όσον δια προεδρικού διατάγματος δεν τροποποιηθεί τούτο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.