Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Θέσις του κτιρίου στο οικόπεδο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κτίριον κατά την κυρία όψιν αυτού τοποθετείται επί της γραμμής δομήσεως αφίσταται δε μιας των πλαγίων πλευρών ως και της οπίσθιας πλευράς του οικοπέδου τουλάχιστον κατά 2,50 m.

 

2. Εις περίπτωσιν καθ' ην εκ του πλαγίου ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου φωτίζονται και αερίζονται χώροι κυρίας χρήσεως. Η ελαχίστη απόστασις του κτιρίου από του αντιστοίχου πλαγίου ορίου του οικοπέδου και καθ' όλον το ύψος του κτιρίου δίδεται υπό της σχέσεως Δ = 2,50 + 0,15 x (Η-5-Υ).

 

Εις την ανωτέρω σχέση H είναι το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου μετρούμενο από της προς τούτο αφετηρίας και Υ το από της αυτής αφετηρίας ύψος της ποδιάς του ανοίγματος του ανήκοντος εις τον χαμηλότερον χώρο κυρίας χρήσεως που φωτίζεται εκ του υπ' όψιν ακαλύπτου χώρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.