Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως απάντων των οικοπέδων του μικτού συστήματος ορίζεται εις 0,60 της όλης επιφανείας αυτών.

 

2. Ειδικές διατάξεις καθορίζουσες εις οιανδήποτε περιοχήν του μικτού συστήματος ποσοστά καλύψεως μικρότερα των δια του παρόντος καθοριζομένων εξακολουθούν ισχύουσες.

 

3. Ειδικές διατάξεις καθορίζουσες εις οιανδήποτε περιοχήν του μικτού συστήματος ποσοστά καλύψεως μεγαλύτερα των δια του παρόντος καθοριζομένων, παύουν ισχύουσες από της ισχύος του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.