Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Η δόμησις κατά το σύστημα των πτερύγων - Περιοχές εφαρμογής του συστήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου περί αγροτικών οικισμών κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, αγροτικών περιοχών των πόλεων ως και τμημάτων πόλεων παραδοσιακού χαρακτήρος, επιτρέπεται η θέσπισις του συστήματος δομήσεως κατά πτέρυγες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 43 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

2. Ο χαρακτηρισμός και ο καθορισμός των αγροτικών οικισμών και των αγροτικών περιοχών των πόλεων γίνεται δι' αποφάσεων του Νομάρχου δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

3. Όπου βάσει κειμένων διατάξεων εφαρμόζεται το σύστημα των πτερύγων εξακολουθεί τούτο ισχύον κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφ' όσον δια προεδρικού διατάγματος δεν τροποποιηθεί τούτο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.