Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Ελάχιστα όρια αρτιότητας οικοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια διαστάσεων και εμβαδού των οικοπέδων εις τους κατά το άρθρο 68 οικισμούς και περιοχές ορίζονται εις 14 m δια το πρόσωπον, 18 m δια το βάθος και 250 m2 δια το εμβαδόν.

 

2. Κατά την έγκριση το πρώτον των κατά το άρθρο 68 οικισμών και περιοχών δεν επιτρέπεται η θέσπισις ορίων εμβαδού και διαστάσεων μικρότερων των υπό της προηγουμένης παραγράφου 1 καθοριζομένων άτινα είναι και τα κατώτατα όρια της παρεκκλίσεως όταν δια του κανόνος καθορίζονται μείζονα τούτων. Εξαίρεσις δύναται να γίνει μόνον δι' οικόπεδα υφισταμένων οικισμών εντασσομένων εις σχέδιον πόλεως.

 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1 οικόπεδα εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων οικισμών ή περιοχών πόλεων άτινα έχουν κατά την δημοσίευση του παρόντος τα υπό των ειδικών διατάξεων δι' αυτά καθορισθέντα τυχόν μικρότερα όρια εμβαδού και διαστάσεων είτε κατά τον κανόνα είτε κατά παρέκκλιση τυγχάνουν άρτια εντός των περιοχών αυτών.

 

4. Διατάξεις καθορίζουσες εντός των κατά την παράγραφο 1 οικισμών ή περιοχών πόλεων ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων μεγαλύτερα των δια της παραγράφου ταύτης καθοριζομένων εξακολουθούν ισχύουσες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.