Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Θέσις των ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ακάλυπτος επιφάνεια του οικοπέδου διατάσσεται αναλόγως των λειτουργικών αναγκών των κτιρίων, ενιαίως ή εις τμήματα, εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου συμφώνως προς τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.

 

2. Όταν τα κτίρια δεν τοποθετούνται εν επαφή προς τα πλάγια και οπίσθιο όριον του οικοπέδου η ελαχίστη απόστασις αυτών από των ως άνω ορίων καθορίζεται εις 2,50 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 44 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

3. Η ελαχίστη απόστασις μεταξύ οιωνδήποτε αυτοτελών κτιρίων ορίζεται εις 2,50 m.

 

4. Η ελαχίστη απόστασις τοίχων του αυτού κτιρίου ορίζεται εις 2,50 m όταν επί των τοίχων υφίστανται ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως και εις 1 m όταν επί των τοίχων υφίστανται ανοίγματα χώρων μόνον βοηθητικής χρήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.