Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 92

Άρθρο 92: Θεμελιώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο καθορισμός του ενδεδειγμένου τρόπου θεμελιώσεως και των διαστάσεων των θεμελίων, δέον να βασίζεται επί των δεδομένων του εδάφους. Εν περιπτώσει μεγάλων φορτίων και εδάφους ουχί γνωστής αντοχής, απαιτείται εδαφολογική έρευνα.

 

2. Το βάθος θεμελιώσεως των τοίχων κτιρίου άνευ υπογείου, οίτινες άπτονται κοινοχρήστων εκτάσεων ή και των ορίων του οικοπέδου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 2,50 m από της στάθμης του πεζοδρομίου ή του παραπλεύρως εδάφους. Εξαίρεσις από του κανόνος επιτρέπεται όταν η θεμελίωσις γίνεται επί συμπαγούς βράχου.

 

3. Εις περίπτωσιν κατασκευής υπογείων επιβάλλεται η υποθεμελίωση τυχόν παρά την εκσκαφή υπαρχόντων τοίχων ή βάσεων πεδίλων γειτονικών κτιρίων, ων η θεμελίωσις δεν εξικνείται μέχρι του βάθους της εκσκαφής που συντελείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.