Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 98

Άρθρο 98: Επίστρωσις ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου - Απαγόρευσις φυτειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ακάλυπτα τμήματα των οικοπέδων δέον όπως επιστρώνονται επί ζώνης πλάτους 1 m κατά μήκος τόσον των τοίχων των κτιρίων του ιδίου οικοπέδου όσον και κατά μήκος των τοίχων των παρά τα όρια αυτού κτιρίων, με εγκάρσια κλίση που εξασφαλίζει την απομάκρυνση των υδάτων από του τοίχου. Τοιαύτη επίστρωσις δεν απαιτείται κατά μήκος διαχωριστικών περιφραγμάτων και τοίχων βοηθητικών κτιρίων.

 

2. Απαγορεύεται η φύτευσις εν γένει δένδρων, θάμνων ή ποών παρά ακραίων τοίχων κτιρίου ή μεσότοιχο επί ζώνης πλάτους 2 m, που εκτείνεται και κατά 1 m πέραν εκάστου άκρου των ως άνω τοίχων, εκτός εάν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγήν βλάβης των κτισμάτων τούτων.

 

Τοιαύτη απαγόρευσις δεν υφίσταται προκειμένου περί διαχωριστικών περιφραγμάτων ή τοίχων παρά τα όρια βοηθητικών κτιρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 63 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.