Νομοθετικό διάταγμα 987/71 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου εφαρμόζονται και επί υποχρεωτικής, συμφώνως προς τις κείμενες διατάξεις, ανταλλαγής τμημάτων οικοπέδων που γειτνιάζουν, ως και επί προσκυρώσεως οικοπέδων λόγω ρυμοτομίας εφ' όσον ήθελε ανεγερθεί οικοδομή, κατά τα στο άρθρο αυτό οριζόμενα, επί του εκ της υποχρεωτικής ανταλλαγής ή συνεπεία της προσκυρώσεως προκύπτοντος νέου οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.