Προεδρικό διάταγμα 100/16 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του νόμου 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο 2229/1994 και ισχύει κάθε φορά, και για τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σε εκτέλεσή του για τα έργα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού είναι ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο όργανα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου Τουρισμού).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.