Προεδρικό διάταγμα 100/16 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή έργων αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού, αυτές εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή το εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν όργανο, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

2. Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.