Προεδρικό διάταγμα 100/16 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αιτήσεις θεραπείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984, όπως αυτό ισχύει, και αφορούν σε έργα αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζει ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη.

 

Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης πράξης, κοινοποίηση γίνεται προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται σε άμεση υποβολή της στο αρμόδιο να αποφασίζει όργανο και σε παροχή των απαραίτητων στοιχείων και όλων των πληροφοριών για τα θέματα της αίτησης θεραπείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.