Προεδρικό διάταγμα 10/10/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο πίνακας του άρθρου 2 του από 11-08-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως σε κάποιους Δήμους και Κοινότητες (Δυτικά Προάστια) του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΦΕΚ 417/Δ/1978), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{

Περιοχή

Καθορισμένος με το άρθρο 1 του παρόντος συντελεστής δόμησης

Μέγιστος αριθμός ορόφων

Μέγιστο ύψος κτιρίων

Μέγιστος αριθμός ορόφων σε πρόσοψη

Τομέας I

1,80

5

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

Τομέας I

1,80

5

17.00

κατά ΓΟΚ

Τομέας I: (Περιστέρι βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 23-06-1970 (ΦΕΚ 144/Δ/1970), Αιγάλεω διάταγμα [ΠΔ] 06-06-1972 (ΦΕΚ 188/Δ/1972)

1,80

5

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

Τομέας ΙΙ: Νέα Λιόσια, Άγιοι Ανάργυροι, Περιστέρι (όπου ίσχυε ο αναγκαστικός νόμος 395/1968

1,60

4

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

Τομεύς II: Πετρούπολη, Άγιοι Ανάργυροι όπου ίσχυε οικοδομικό σύστημα συνεχές

1,60

4

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

Τομεύς ΙΙ: Άγιοι Ανάργυροι

1,60

4

14,00

κατά ΓΟΚ

Τομεύς ΙΙ: Λοιπές περιοχές

1,60

5

17,00

κατά ΓΟΚ

Τομεύς ΙIΙ: Άνω Λιόσια

1,20

2

8,00

κατά ΓΟΚ

Τομεύς ΙIΙ: Άνω Λιόσια

1,20

3

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

Τομεύς ΙIΙ: Λοιπές περιοχές

1,20

5

17,00

κατά ΓΟΚ

Τομεύς IV: Αχαρνές

1,00

2

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

Τομεύς IV: Άνω Λιόσια

1,00

3

κατά ΓΟΚ

κατά ΓΟΚ

Τομεύς IV: Λοιπές περιοχές

1,00

5

17,00

κατά ΓΟΚ

Τομεύς V: Αιγάλεω (Προφήτης Ηλίας)

0,80

2

8,00

κατά ΓΟΚ

Τομεύς V: Λοιπές περιοχές

0,80

5

17,00

κατά ΓΟΚ

Τομεύς VI

0,60

3

11,00

κατά ΓΟΚ

Τομεύς VII

0,40

2

8,00

κατά ΓΟΚ

Τομεύς VIII: Αχαρνές

0,30

2

8,00

κατά ΓΟΚ

Τομεύς VIII: Άνω Λιόσια

0,30

3

11,00

κατά ΓΟΚ

}

 

Ως οικοδομικό σύστημα εφαρμόζεται το μέχρι τούδε εις εκάστην περιοχήν ισχύον μηδαμώς τροποποιουμένων δια του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.