Προεδρικό διάταγμα 10/10/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο πίνακας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του από 29-07-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως σε κάποιους Δήμους και Κοινότητες του Λεκανοπεδίου Αττικής κ.λ.π. (ΦΕΚ 389/Δ/1978), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{

Περιοχές

Καθορισθείς δια του άρθρου 1 του παρόντος συντελεστής δόμησης

Μέγιστος αριθμός ορόφων

Μέγιστο ύψος των κτιρίων

Μέγιστος αριθμός ορόφων σε πρόσοψη

I

2,60

5

Κατά ΓΟΚ

Κατά ΓΟΚ

II (Νέα Ερυθραία)

1,60

3

11,00

Κατά ΓΟΚ

II (λοιπές περιοχές)

1,60

5

Κατά ΓΟΚ

Κατά ΓΟΚ

ΙΙΙ

1,40

5

17,00

Κατά ΓΟΚ

IV

1,20

5

17,00

Κατά ΓΟΚ

V (Νέα Ερυθραία)

1,00

3

11,00

Κατά ΓΟΚ

V (λοιπές περιοχές)

1,00

4

14,00

Κατά ΓΟΚ

VI (Λυκόβρυση, Βριλήσσια, Μελίσσια)

0,80

3

11,00

Κατά ΓΟΚ

VI (λοιπές περιοχές)

0,80

5

17,00

Κατά ΓΟΚ

VII (λοιπές περιοχές)

0,60

3

11,00

Κατά ΓΟΚ

VII (Νέα Πεντέλη, Ανάβρυτα, Ψαλίδι)

0,60

2

8,00

Κατά ΓΟΚ

Τομεύς VIII

0,40

2

8,00

Κατά ΓΟΚ

Τομεύς IX

0,30

2

8,00

Κατά ΓΟΚ

Τομεύς X

0,20

3

11,00

Κατά ΓΟΚ

Τομεύς X (Ντράφι)

0,20

2

8,00

Κατά ΓΟΚ

}

 

Ως οικοδομικό σύστημα εφαρμόζεται το μέχρι τούδε εις εκάστην περιοχήν ισχύον μηδαμώς τροποποιούμενο δια του παρόντος.

 

2. Εις το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του αυτού ως άνω από 29-07-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 389/Δ/1978) προστίθεται παράγραφος 4 έχουσα ως κάτωθι:

 

{4. α) Οι συντελεστές δομήσεως 0,60, 0,40 και 0,20 των τομέων VII, VIII και Χ, οι καθοριζόμενοι δια του πίνακα του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, αυξάνονται εις 1,00, 0,67 και 0,34 αντιστοίχως εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του από 16-08-1977 προεδρικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των ρυμοτομικών σχεδίων Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας (Αττικής) (ΦΕΚ 279/Δ/1977).

 

Οι κατά τα ως άνω αυξημένοι συντελεστές δομήσεως υπολογίζονται εις το εναπομένον μετά την παραχώρηση του κοινοχρήστου πρασίνου οικόπεδον.

 

β) Εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως συντελεστές δομήσεως μετά την παραχώρηση του κοινοχρήστου πρασίνου, οι δια του εδαφίου α της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του αυτού ως άνω από 16-08-1977 προεδρικού διατάγματος, καθοριζόμενοι 1,00 και 0,83 εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, οι αναφερόμενες εις τις παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.