Προεδρικό διάταγμα 10/10/92 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται κατά τομέα ΙΑ, όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων 1 και 2, απαιτείται όπως: α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και β) τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 05-05-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 297/Δ/1989).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 30% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,5 m.

 

7. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, ύψος μέχρι 1,5 m και κλίσης 35%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.