Προεδρικό διάταγμα 5/5/89b

ΠΔ 05-05-1989: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, Περάματος, Κρύας, Κρανούλας, Ελεούσας, Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου, Ζωοδόχου, Βουνοπλαγιάς, Μαρμάρων, Σταυρακίου, Νεοχωρόπουλου, Πεδινής, Μπάφρας, Κουτσελιού, Νεοκαισάρειας, Καστρίτσας, Λογγάδων, Αμφιθέας, Λιγκιάδων και Αγίου Ιωάννη (νομού Ιωαννίνων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 05-05-1989: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, Περάματος, Κρύας, Κρανούλας, Ελεούσας, Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου, Ζωοδόχου, Βουνοπλαγιάς, Μαρμάρων, Σταυρακίου, Νεοχωρόπουλου, Πεδινής, Μπάφρας, Κουτσελιού, Νεοκαισάρειας, Καστρίτσας, Λογγάδων, Αμφιθέας, Λιγκιάδων και Αγίου Ιωάννη (νομού Ιωαννίνων), (ΦΕΚ 297/Δ/1989), 17-05-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 28 (παράγραφοι 2 και 3) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 456/1985 Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας κ.λ.π. (ΦΕΚ 163/Α/1985).

 

7. Την υπ' αριθμόν 77/1984 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων.

 

8. Την υπ' αριθμόν 28/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Νεοκαισάρειας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 24/1984 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Ανατολής.

 

10. Την υπ' αριθμόν 22/1984 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Σταυρακίου.

 

11. Την υπ' αριθμόν 10/1984 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Λογγάδων.

 

12. Την υπ' αριθμόν 11/1984 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Λιγκιάδων.

 

13. Την υπ' αριθμόν 8/1984 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Ιωάννη.

 

14. Την υπ' αριθμόν 22/1984 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Καστρίτσας.

 

15. Την υπ' αριθμόν 17/1984 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Ροδοτοπίου.

 

16. Την υπ' αριθμόν 8/1984 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Κουτσελιού.

 

17. Την υπ' αριθμόν 17/1985 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Μεγάλου Γαρδικίου.

 

18. Την υπ' αριθμόν 27/1985 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Ζωοδόχου.

 

19. Την υπ' αριθμόν 37/1985 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Αμφιθέας.

 

20. Την υπ' αριθμόν 68/1985 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Βουνοπλαγιάς.

 

21. Την υπ' αριθμόν 36/1985 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Κρύας.

 

22. Τα υπ' αριθμούς οίκοθεν 107/29-02-1984 και 315/06-08-1985 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Ιωαννίνων προς τους δήμους και κοινότητες.

 

23. Το γεγονός ότι οι κοινότητες Νεοχωρόπουλου, Πεδινής, Κατσικά, Περάματος, Κρανούλας, Ελεούσας, Μαρμάρων και Μπάφρας δεν γνωμοδότησαν.

 

24. Την υπ' αριθμόν 14/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ιωαννίνων.

 

25. Την υπ' αριθμόν 26/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 05-05-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.