Προεδρικό διάταγμα 10/7/79b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός της περιοχής εις την οποίαν δια του παρόντος επεκτείνεται το ρυμοτομικό σχέδιον καθορίζονται, ως ακολούθως:

 

1. Οικοδομικό σύστημα το πανταχόθεν ελεύθερον.

 

2. Ελάχιστον πρόσωπο 15 m.

Ελάχιστο βάθος 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως 40% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών 2 με μέγιστο ύψος 8 m μη προσαυξανόμενο εις ουδεμίαν περίπτωσιν.

 

Απαγορεύεται οιαδήποτε κατασκευή υπεράνω του μεγίστου ύψους των κτιρίων, των εχουσών εν προκειμένω εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού πλην του εδαφίου α της παραγράφου 1 αυτού.

 

5. Συντελεστής δομήσεως 0.6.

 

6. Κατά την έκδοση άδειας οικοδομής απαιτείται προηγουμένη γνωμοδότησις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.