Προεδρικό διάταγμα 10/7/86b

ΠΔ 10-07-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Γεώργιος του Δήμου Άνω Λιοσίων (Νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-07-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Γεώργιος του Δήμου Άνω Λιοσίων (Νομού Αττικής), (ΦΕΚ 723/Δ/1986), 08-09-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 11 (παράγραφος 5) και 43 (παράγραφος 10).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 9.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Την υπ' αριθμόν 19658/841/1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 154/Α/1983) Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 457/Α/1984).

 

6. Την υπ' αριθμόν 32914/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης πολεοδομικής ενότητας Αγίου Γεωργίου του Δήμου Άνω Λιοσίων (Νομού Αττικής).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 47/1983, 74/1985, 363 έως 391, 401 έως 408, 410 έως 417, 425 έως 475, 486, 487, 491, 492, 495 έως 499, 500 έως 504, 506 έως 514, 516 έως 520, 528 του δημοτικού συμβουλίου Άνω Λιοσίων (Αττικής) έτους 1985.

 

8. Την υπ' αριθμόν 4/1986 γνωμοδότηση της 3ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και περιβάλλοντος του Τμήματος Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αττικής.

 

9. Την υπ' αριθμόν 306/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 10-07-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.