Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και είναι κυρίως αρμόδιο:

 

1. Για θέματα που αφορούν:

 

α) στον συντονισμό της νομοθετικής δραστηριότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

β) στη νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων και λοιπών πράξεων κανονιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Αιγαίου, που υποβάλλονται στο Τμήμα, και στην προώθηση και ολοκλήρωση αυτών, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων και σε συνεργασία με αυτές σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας.

 

γ) στη συλλογή, διοικητική κωδικοποίηση και γνωστοποίηση νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων, άλλων κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων, της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κάθε αρμόδιας αρχής για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αιγαίου.

 

δ) στην γραμματειακή υποστήριξη ομάδων, επιτροπών και λοιπών συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται για την πραγματοποίηση νομοπαρασκευαστικού και νομοτεχνικού έργου για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αιγαίου.

 

2. Για θέματα που αφορούν:

 

α) στο συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων του Υπουργείου για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και

 

β) στη μέριμνα της σύνταξης και προώθησης των σχετικών απαντήσεων που απαιτούνται κατά την άσκηση του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.