Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διάκριση Θέσεων κατά Κλάδους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Αιγαίου διακρίνονται κατά Κλάδους ως εξής:

 

1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

α) ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού

β) ΠΕ2 Οικονομολόγων - Κοινωνιολόγων

γ) ΠΕ3 Μηχανικών

δ) ΠΕ4 Γεωτεχνικών

ε) ΠΕ5 Πληροφορικής

στ) ΠΕ6 Αρχαιολόγων

ζ) ΠΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων

η) ΠΕ8 Ειδικοτήτων

θ) ΠΕ9 Περιβάλλοντος

 

2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

α) ΤΕ1 Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού

β) ΤΕ2 Διοικητικού - Λογιστικού

γ) ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών

δ) ΤΕ4 Κοινωνικής Εργασίας

ε) ΤΕ5 Πληροφορικής

στ) ΤΕ6 Τουριστικών Επιχειρήσεων

ζ) ΤΕ7 Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών

 

3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

α) ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού

β) ΔΕ2 Διοικητικών Γραμματέων

γ) ΔΕ3 Τεχνικών

δ) ΔΕ4 Προσωπικού Η/Υ

ε) ΔΕ5 Τηλεφωνητών

στ) ΔΕ6 Κηπουρικής - Ανθοκομίας

ζ) ΔΕ7 Οδηγών Αυτοκινήτων

 

4. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

α) ΥΕ1 Επιμελητών

β) ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.