Προεδρικό διάταγμα 1145/81 - Άρθρο p2

Παράρτημα 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας κρεατοσκευασμάτων 1

 

Αποστέλλουσα χώρα:

Υπουργείο:

Υπηρεσία:

 

Σχετικά 2

 

I. Ταυτότητα των κρεατοσκευασμάτων

Κρεατοσκευάσματα που παρασκευάστηκαν εκ κρέατος (είδος ζώου)

Είδος προϊόντων

Είδος συσκευασίας

Αριθμός τεμαχίων ή μονάδων συσκευασίας

Θερμοκρασία εναποθηκεύσεως και μεταφοράς 3

Διάρκεια συντηρήσεως 3

Καθαρό βάρος

 

II. Προέλευση των κρεατοσκευασμάτων

 

Διεύθυνσις (Διευθύνσεις) και αριθμός (αριθμοί) κτηνιατρικής έγκρισης της (των) εγκεκριμένης (εγκεκριμένων) εγκατάστασης (εγκαταστάσεων) μεταποιήσεως

 

III. Προορισμός των κρεατοσκευασμάτων

 

Τα κρεατοσκευάσματα αποστέλλονται εξ Ελλάδος εις (χώρα προορισμού)

δια του ακολούθου μέσου μεταφοράς 4

Όνομα και διεύθυνση αποστολέα:

Όνομα και διεύθυνση παραλήπτη:

 

IV. Βεβαίωση καταλληλότητας:

 

Ο υπογεγραμμένος βεβαιώνει:

 

α) Ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα κρεατοσκευάσματα έχουν παρασκευασθεί εκ νωπών κρεάτων ή κρεατοσκευασμάτων και υπό τούς όρους οι όποιοι προβλέπονται εις την υπ' αριθμόν 1977/99 κατευθυντήρια οδηγία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

 

β) Ότι τα εν λόγω κρεατοσκευάσματα, ή πρώτη ή δευτέρα συσκευασία σημάνθηκαν, αποδεικνυόμενου ούτω, ότι ταύτα προέρχονται στο σύνολο των εξ εγκεκριμένων εγκαταστάσεων 5.

 

γ) Ότι τα χρησιμοποιούμενα νωπά χοίρεια κρέατα έχουν υποβληθεί εις τριχονοσκόπηση με αρνητικό αποτέλεσμα.

 

δ) Ότι τα οχήματα και τα μηχανικά μέσα μεταφοράς, ως και οι συνθήκες φορτώσεως τής αποστολής ταύτης είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υγιεινής, ως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω κατευθυντήρια οδηγία

 

Εν _________ τη _________

 

Ο Εξουσιοδοτημένος Κτηνίατρος

 

(υπογραφή)

Όνομα δια κεφαλαίων γραμμάτων

 

Σφραγίδα

 

1 Συμφώνως προς το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος.

2 Προαιρετικό

3 Να συμπληρωθεί σε περίπτωσιν ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 3.

4 Δια τα βαγόνια και τα φορτηγά, να αναγράφονται οι αριθμοί μητρώου, δια τα αεροπλάνα ο αριθμός πτήσεως και δια τα πλοία, το όνομα αυτών

5 Να διαγραφή η περιττή ένδειξις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 445/1991 (ΦΕΚ 164/Α/1991).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.