Προεδρικό διάταγμα 1145/81 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται ή κυκλοφορία και διάθεσις:

 

α) Κρεατοσκευασμάτων, υποβληθέντων εις πλήρη επεξεργασία, συμφώνως προς τούς όρους τής παρ. 3 του Κεφαλαίου Ε του Παραρτήματος 1, εφ' όσον ταύτα εναποθηκεύονται και μεταφέρονται υπό φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

 

Κρεατοσκευάσματα υποβληθέντα εις φυσική ζύμωση και εις ωρίμανση μακράς διαρκείας θεωρούνται ως υποβληθέντα εις πλήρη επεξεργασία.

 

β) Κρεατοσκευασμάτων μη υποβληθέντων εις πλήρη επεξεργασία, εφ' όσον επί τής συσκευασίας των έχουν αναγραφή υπό του παρασκευαστή προς διευκόλυνση του ελέγχου ευδιάκριτα και ευανάγνωστα, ή θερμοκρασία υπό την οποίαν ταύτα πρέπει να εναποθηκεύονται και μεταφέρονται ως και το χρονικόν διάστημα κατά την διάρκειαν του οποίου είναι δυνατή ή συντήρησις των υπό τα ανωτέρω δεδομένα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 445/1991 (ΦΕΚ 164/Α/1991).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.