Προεδρικό διάταγμα 1180/81 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την κατά τις κείμενες διατάξεις, χορήγηση αδείας εγκαταστάσεως, ή λειτουργίας εις τις εγκαταστάσεις τις κατονομαζόμενες εις τον κάτωθι παρατιθέμενο πίνακα 3, απαιτείται προηγουμένως η υποβολή εις την Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων τύπου Α, της οποίας ο τύπος και το περιεχόμενο καθορίζεται εις το Παράρτημα Α του παρόντος.

 

Πίνακας 3: Εγκαταστάσεων για τις οποίες απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α

 

1. Παραγωγής σακχάρεως εκ τεύτλων.

2. Παραγωγής βασικών ανόργανων χημικών προϊόντων.

3. Παραγωγής χημικών λιπασμάτων.

4. Παραγωγής πλαστικών υλών και συνθετικών ρητινών.

5. Παραγωγής πετροχημικών.

6. Παραγωγής βασικών οργανικών ενδιαμέσων.

7. Παραγωγής χαρτοπολτού.

8. Διυλίσεως ακαθάρτου πετρελαίου.

9. Παραγωγής κωκ, λιγνιτοπλίνθων και άλλων τυποποιημένων καυσίμων.

10. Αποθηκεύσεως, διανομής και επεξεργασίας άνθρακος άνω των 200 τόννων ημερησίως.

11. Παραγωγής και εξαγωγής πετρελαίου.

12. Παραγωγής τσιμέντων.

13. Φρύξης προϊόντων λευκόλιθου.

14. Παραγωγής αμιάντου και ειδών αυτού.

15. Παραγωγής χυτοσιδήρου.

16. Παραγωγής χάλυβα.

17. Μεταλλουργίας μολύβδου.

18. Μεταλλουργίας σιδηρονικέλιου.

19. Μεταλλουργίας χαλκού και κραμάτων αυτού.

20. Μεταλλουργίας αλουμινίου και κραμάτων αυτού.

21. Μεταλλουργίας άλλων κοινών μετάλλων και κραμάτων αυτών.

22. Ναυπηγήσεως μεταλλικών σκαφών.

23. Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας (θερμικής).

24. Αεριοποίησης άνθρακος.

25. Παραγωγής θείου.

26. Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές.

 

2. Δια την χορήγηση αδείας εγκαταστάσεως ή λειτουργίας, εις τις εγκαταστάσεις τις κατονομαζόμενες εις τον κάτωθι παρατιθέμενο πίνακα 4, απαιτείται ή υποβολή ομοίως μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων τύπου Β', της οποίας ο τύπος και το περιεχόμενον καθορίζεται εις το Παράρτημα Β του παρόντος.

 

Πίνακας 4: Εγκαταστάσεων για τις οποίες απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Β

 

1. Σφαγής ζώων και εκδοράς αυτών, εκτός πουλερικών.

2. Κονσερβοποιίας κρέατος.

3. Πτηνοσφαγείων και επεξεργασίας κρέατος πουλερικών.

4. Παρασκευής διατηρουμένου γάλακτος, βουτύρου, γιαούρτης.

5. Παρασκευής χυμού εξ οπωρών.

6. Παρασκευής διατηρουμένων λαχανικών.

7. Καθαρισμού - επεξεργασίας σταφίδας.

8. Πυρηνελαιουργίας.

9. Σπορελαιουργίας.

10. Χημικού καθαρισμού και υδρογονώσεως ελαίων και λιπών.

11. Αλέσεως δημητριακών.

12. Παραγωγής αμύλου και αμυλοσακχάρου.

13. Παραγωγής ζυμών.

14. Οινοπνευματοποιίες.

15. Βυνοποιΐας και ζυθοποιίας.

16. Παρασκευής και εμφιαλώσεως ποτών εκ χυμών και αναψυκτικών.

17. Πλύσεως και απολιπάνσεως φυσικού ερίου.

18. Βαφείων, λευκαντηρίων, φινιριστηρίων και Τυποβαφείων (άνω των 1.000 Kg α' ύλης/ανά ημέρα).

19. Κατασκευής τεχνητής ξυλείας.

20. Παραγωγής χάρτου και χαρτονιού.

21. Παραγωγής σολοδερμάτων και επανωδερμάτων.

22. Παραγωγής λοιπών δερμάτων.

23. Παραγωγής συνθετικού δέρματος.

24. Κατασκευής επισώστρων και αεροθαλάμων.

25. Παραγωγής παντός είδους εκ πλαστικής ύλης δι' αναμίξεως με ίνας αμιάντου.

26. Αναμίξεως και συσκευασίας χημικών λιπασμάτων (εξέτασις κατά περίπτωσιν).

27. Παραγωγής τεχνητών ινών μετάξης, ερίου, βάμβακος.

28. Παραγωγής οργανικών χρωστικών ουσιών.

29. Παραγωγής γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και παραφίνης.

30. Παραγωγής λοιπών βασικών χημικών προϊόντων.

31. Παραγωγής ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών.

32. Παραγωγής ναφθαλίνης.

33. Κατασκευής ειδών εκ πυριμάχων και οξύμαχων υλικών.

34. Κατασκευής υαλοπινάκων και σκευών εξ υάλου εν γένει.

35. Παραγωγής ινών εξ υάλου (υαλοβάμβακα).

36. Βιομηχανικής κατεργασίας μπεντονίτη, περλίτη, καολίνη κ.λ.π.

37. Ασβέστου.

38. Παραγωγής γύψου.

39. Κατασκευής ειδών εξ αμιαντοτσιμέντου.

40. Επεξεργασίας θείου.

41. Παραγωγής λοιπών προϊόντων εκ μη μεταλλικών ορυκτών.

42. Κατασκευής αντικειμένων εκ χυτοχάλυβος.

43. Εξέλασης σιδήρου.

44. Κατασκευής σιδηροσωλήνων, πλην ηλεκτρομονωτικών.

45. Ανακτήσεως μολύβδου εις χυτήρια.

46. Ανακτήσεως λοιπών μετάλλων εις χυτήρια (πλην σιδήρου).

47. Επιμεταλλώσεως και οξειδώσεως μετάλλων και ανοδίωσης αλουμινίου (άνω των 50 KVA).

48. Παραγωγής αυτοκινήτων.

49. Κατασκευής συσσωρευτών.

50. Παραγωγής φωταερίου.

51. Εστιών καύσεως, στερεών καυσίμων (κωκ, λιθάνθρακες κ.λ.π.) άνω των 10.000.000 K Gal/H.

52. Παραγωγής σαπουνιών.

53. Παραγωγής απορρυπαντικών.

54. Παραγωγής γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων.

55. Παραγωγής εκρηκτικών, πλην πυροτεχνημάτων.

56. Επεξεργασίας (αναγεννήσεως) μεταχειρισμένων ορυκτελαίων ή παραγωγής ορυκτελαίων.

57. Επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων (βαφή δια θερμικής σταθεροποιήσεως).

 

3. Εγκαταστάσεις, περί ων οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου λειτουργούσες ή εγκαθιστάμενες εντός Νομοθετημένων Βιομηχανικών Περιοχών απαλλάσσονται της υποχρεώσεως υποβολής μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων.

 

4. Δια την χορήγηση αδείας λειτουργίας εις εγκαταστάσεις, εξ ων προέρχονται υγρά απόβλητα, απαιτείται η υποβολή της, υπό των κειμένων διατάξεων, προβλεπομένης προσωρινής ή οριστικής αδείας διαθέσεως υγρών αποβλήτων οι όροι της οποίας δέον να είναι σύμφωνοι προς τις υπό του άρθρου 3 του παρόντος καθοριζόμενες κατευθυντηρίους τιμάς αίτινες και αποτελούν όρους της άδειες λειτουργίας.

 

5. Δια τις παλαιάς εγκαταστάσεις, τις αναφερόμενες, εις τον πίνακα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται, η εντός έτους από της ισχύος του παρόντος, υποβολή μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων τύπου Β.

 

6. Κατά την ανανέωση της, υπό των κειμένων διατάξεων, προβλεπομένης αδείας λειτουργίας δεν απαιτείται η υποβολή νέας μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, εφ' όσον δεν επήλθαν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις εις τις εγκαταστάσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.