Προεδρικό διάταγμα 118/07 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παρατίθεται κατωτέρω Παράρτημα Υποδείγματα Ανακοινώσεων και Προκηρύξεων Διαγωνισμών και Διαδικασιών με Διαπραγμάτευση για Συμβάσεις Προμηθειών Δημοσίου, που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος.

 

Παράρτημα: Υποδείγματα ανακοινώσεων και προκηρύξεων διαγωνισμών και διαδικασιών με διαπραγμάτευση για συμβάσεις προμηθειών του δημοσίου

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.