Προεδρικό διάταγμα 118/07 - Άρθρο 9a

Άρθρο 9Α: Πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 8, , 9 και 18 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος, γνωμοδοτούν τα αρμόδια προς τούτο συλλογικά όργανα, που συγκροτούνται για τους διαγωνισμούς, οι οποίοι διενεργούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995), για τους διαγωνισμούς δε που διενεργούνται από τους λοιπούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.