Προεδρικό διάταγμα 11/12/80d - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται:

 

α) Η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της βιομηχανικής περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) της κείμενης εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητος Διμηνίου (Μαγνησίας) του εγκριθέντος δια του από [ΒΔ] 19-12-1969 βασιλικού διατάγματος περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού (ρυθμιστικού) σχεδίου της Κοινότητος Διμηνιού (Μαγνησίας) της περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΦΕΚ 24/Δ/1970), ως τροποποιήθηκε δια του από [ΒΔ] 18-11-1972 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 350/Δ/1972), κατά τα υπ' αριθμούς 5 και 6 βιομηχανικά τετράγωνα και

 

β) η επέκταση αυτού δια της εγκρίσεως των υπ' αριθμούς 22, 23 και 24 βιομηχανικών τετραγώνων, ως και των υπ' αριθμόν 1 έως 52 βιοτεχνικών οικοπέδων,

 

ως εμφαίνεται στα υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένα δια της υπ' αριθμόν Γ/28383/1980 πράξεως αυτού 2 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα υπό κλίμακα 1:2000, των όποιων συνοπτικά διαγράμματα δημοσιεύονται μετά του παρόντος.

 

pd.11.12.80dCopyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.