Προεδρικό διάταγμα 11/12/80d

ΠΔ 11-12-1980: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητος Διμηνιού (Μαγνησίας) της περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-12-1980: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητος Διμηνιού (Μαγνησίας) της περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτής, (ΦΕΚ 12/Δ/1981), 16-01-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9 και 70 αυτού.

 

2. Του νόμου 742/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4458/1965 περί βιομηχανικών περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 319/Α/1977) και ειδικότερα του άρθρου 4 (παράγραφοι 2 έως και 4 αυτού).

 

3. Του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 33 (παράγραφος 1), 34 (παράγραφος 1) και 35 (παράγραφος 5)β) , 61 (παράγραφος 2), 62 (παράγραφος 1), 63 (παράγραφος 1) και 67 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 3) του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

6. Την υπ' αριθμόν 31/1979 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Διμηνίου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 488/32/1978 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 73/1979 και 487/1980 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

9. Την υπ' αριθμόν 965/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενέργειας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 11-12-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.