Προεδρικό διάταγμα 11/12/80d - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων ως και οι λοιποί όροι και .περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός:

 

Α) Των δια του παρόντος εγκρινομένων υπ' αριθμόν 22, 23 και 24 βιομηχανικών τετραγώνων, καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Οικοδομικό σύστημα το πανταχόθεν ελεύθερο.

 

2. Ελάχιστον πρόσωπον 20 m.

Ελάχιστον βάθος 50 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 2000 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως 40% της επιφάνειας του οικοπέδου.

 

4. Μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων 28 m.

 

5. Συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης 9 m3/m2.

 

6. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια δέον να απέχουν εκ των πλαγίων και οπισθίων ορίων του οικοπέδου τουλάχιστον 7 m.

 

Β) Των δια του παρόντος εγκρινομένων υπ' αριθμόν 1-52 βιοτεχνικών οικοπέδων, καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Οικοδομικό σύστημα το μικτό.

 

2. Ελάχιστον πρόσωπον 20 m.

Ελάχιστον βάθος 25 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 1000 m2.

 

3. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 60% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

4. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 3 με μέγιστον ύψος 15 m.

 

5. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται σε 1.6.

 

6. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια δέον να απέχουν εκ του πλαγίου, οπισθίου ορίου και λοιπών ρυμοτομικών γραμμών του οικοπέδου τουλάχιστον 3 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.