Προεδρικό διάταγμα 11/3/80 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι δομήσεων των οικοπέδων επί των οποίων δια του άρθρου 1 του παρόντος επεκτείνεται το σχέδιον ορίζονται: οι καθορισθέντες δια του από 03-04-1970 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Αγίου Ιωάννου Ρέντη και Ταύρου (Αττικής) κ.λ.π. (ΦΕΚ 98/Δ/1970) δια τα οικόπεδα της παρακείμενης περιοχής, ήτοι:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο βάθος: 40 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 m2.

 

2. Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται εις 20% της επιφανείας αυτών.

 

3. Ως οικοδομικό σύστημα των οικοπέδων ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερον, με ελάχιστες πλάγιες και οπίσθιες ακάλυπτες αποστάσεις εκ των ορίων του οικοπέδου, δια τα οικόπεδα της ως άνω παραγράφου 1,50 m.

 

4. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται εις τρεις και το μέγιστον ύψος αυτών εις 11 m.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.