Βασιλικό διάταγμα 3/4/70

ΒΔ 03-04-1970: Περί τροποποιήσεως του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων, των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 03-04-1970: Περί τροποποιήσεως του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων, των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, (ΦΕΚ 72/Δ/1970), 10-04-1970.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη του άρθρου 9 αυτού, τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής, εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες, αρμοδιότητος κ.λ.π. (ΦΕΚ 47/Α/1968), σε συνδυασμό προς τις τοιαύτας του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, (άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο γ'), και ιδόντες την υπ' αριθμόν 2762/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), όπως και την υπ' αριθμόν 156/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Τροποποιείται το από 25-08-1969 βασιλικό διάταγμα περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων, των κειμένων εντός των ορίων οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (ΦΕΚ 164/Δ/1969), δια της προσθήκης άρθρου 5:

 

{Άρθρο 5

 

Εξαιρούνται των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος άπαντες οι οικισμοί οι προερχόμενοι εκ παραχωρήσεων υπό του Κράτους οικοπέδων προς αστική ή αγροτική αποκατάστασιν δι' αποφάσεων ή παραχωρητηρίων, δι' ά έχουν εφαρμογήν οι αντίστοιχες διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 03-04-1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.