Προεδρικό διάταγμα 11/6/80b

ΠΔ 11-06-1980: Περί καθορισμού ορών και περιορισμών δομήσεως δι' ανέγερση Πολυδύναμου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας Βόλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-06-1980: Περί καθορισμού ορών και περιορισμών δομήσεως δι' ανέγερση Πολυδύναμου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας Βόλου, (ΦΕΚ 380/Δ/1980), 08-07-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παράγραφος 1 του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών.

 

3. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα του άρθρου 35 παράγραφος 5 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7 αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 200/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

6. Την υπ' αριθμόν 317/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο Μόνο

 

Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως του χαρακτηρισθέντος, διά της υπ' αριθμόν [Α] Γ/23908/1972/1979 αποφάσεως (ΦΕΚ 570/Δ/1979), χώρου δι' ανέγερση Πολυδύναμου Γυμνασίου Νέας 'Ιωνίας (Βόλου) καθορίζονται ως κατωτέρω.

 

α) Οικοδομικό σύστημα, πανταχόθεν ελεύθερον.

β) Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 40% της όλης επιφανείας του χώρου.

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 3.

δ) Μέγιστον ύψος 12 m,

ε) Συντελεστής δομήσεως 0.8.

στ) Απόστασις των ανεγερθησομένων κτιρίων 7 m από τις ρυμοτομικές γραμμές.

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 11-06-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.