Προεδρικό διάταγμα 11/6/80c

ΠΔ 11-06-1980: Περί τροποποιήσεως του από 21-11-1979 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των ορίων των προ της 16-08-1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-06-1980: Περί τροποποιήσεως του από 21-11-1979 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των ορίων των προ της 16-08-1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, (ΦΕΚ 380/Δ/1980), 08-07-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τον νόμο 947/1979 περί οικιστικών περιοχών και ειδικότερα το άρθρο 62 παράγραφος 8 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7 αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν 424/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Οι περιπτώσεις (γ) και (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του από 21-11-1979 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των ορίων των προ της 16-08-1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 693/Δ/1979), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{γ) Εξ ενός Δασολόγου της Διευθύνσεως Δασών του Νομού ή του οικείου δασάρχου,

δ) Εξ ενός Τεχνικού Υπαλλήλου των Κλάδων ΑΤ ή ΑΡ της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού ή του Τεχνικού υπαλλήλου τυπικών προσόντων αντιστοίχων προς τους των ανωτέρω κλάδων, επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου,}

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 11-06-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.