Προεδρικό διάταγμα 1224/81 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Είσοδος - έξοδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το οδόστρωμα προσπελάσεως και η επιφάνεια σταθμεύσεως προ ή εκατέρωθεν της νησίδας των αντλιών ή διανομέων, επιστρώνεται με πλάκα από σκυρόδεμα ή βιομηχανικό δάπεδο ή ασφαλτόστρωση ή άλλο κατάλληλο δομικό υλικό.

 

2. Για τη δημιουργία της εισόδου και της εξόδου του πρατηρίου υποβιβάζεται στις αντίστοιχες περιοχές η στάθμη του πεζοδρομίου ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής.

 

Η άδεια απότμησης του πεζοδρομίου και υποβιβασμού της στάθμης του, χορηγείται από τον οικείο Δήμο, μετά από σχετική αίτηση.

 

3. Το πλάτος του οδοστρώματος της εισόδου - εξόδου εγκάρσια προς τον άξονα τους, κυμαίνεται από 3,50 m έως και 8 m.

 

4. Τα όμβρια ύδατα, τα οποία συγκεντρώνονται στην κύρια έκταση του πρατηρίου, οδηγούνται στο ρείθρο της οδού, χωρίς παρεμβολή ειδικών οχετών συλλογής ή άλλων σχετικών διατάξεων απαγωγής ομβρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.