Προεδρικό διάταγμα 12/11 - Άρθρο 13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Χωρικός προορισμός ακινήτου και χρήσεις γης και όροι δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως βασικός χωρικός προορισμός του πιο πάνω ακινήτου ορίζεται η χρήση Παραθεριστικό - Τουριστικό Χωριό της περιπτώσεως 4Α της παραγράφου Β του άρθρου 11 του νόμου 3986/2011, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4)δ του άρθρου τρίτου του νόμου 4092/2012.

 

2. Στο πιο πάνω ακίνητο καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες Ι και ΙΙ, όπως αυτές απεικονίζονται στο διάγραμμα κλίμακας 1: 5.000 που εγκρίνεται με το προηγούμενο άρθρο, ως εξής:

 

α. Ζώνη Ι: Περιοχή παραθεριστικού - τουριστικού χωριού:

 

α)α) Στη ζώνη αυτή, συνολικής εκτάσεως 182 περίπου στρεμμάτων, επιτρέπονται οι χρήσεις παραθεριστικής κατοικίας και ξενοδοχείου, η επιφάνεια του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικώς επιτρεπόμενης δόμησης, ήτοι τα 7.280 m2, καθώς και οι υπόλοιπες χρήσεις της περιπτώσεως 4Α της παραγράφου Β του άρθρου 11 του νόμου 3986/2011, πλην των εγκαταστάσεων γκολφ. Επιτρέπεται επίσης η δημιουργία τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 14Α του νόμου 3986/2011, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου τρίτου του νόμου 4092/2012, ύστερα από σύνταξη σχετικής ακτομηχανικής μελέτης και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης.

 

α)β) Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,2 στο σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω ζώνης.

 

α)γ) Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 50% στο σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω ζώνης.

 

α)δ) Το κτίριο του ξενοδοχείου και τα κτίρια των υποδομών εστίασης και αναψυχής τοποθετούνται σε απόσταση 50 m τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, τα δε κτίρια κατοικίας και λοιπά κτίρια σε απόσταση 30 m τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού.

 

α)ε) Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που θα δημιουργηθούν μετά την πολεοδόμηση του παραθεριστικού - τουριστικού χωριού πρέπει να ανέρχονται σε 50% τουλάχιστον της προς πολεοδόμηση έκτασης.

 

β. Ζώνη ΙΙ: Περιοχή προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου:

 

β)α) Η ζώνη αυτή, συνολικής επιφανείας 265 περίπου στρεμμάτων, αποτελείται από τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που περιλαμβάνονται στο ακίνητο. Στις πιο πάνω εκτάσεις διατηρείται ο δασικός χαρακτήρας και το φυσικό ανάγλυφο και απαγορεύεται κάθε δόμηση.

 

β)β) Στην πιο πάνω περιοχή επιτρέπεται, κατά τους ορισμούς της δασικής νομοθεσίας, η διαμόρφωση διαδρομών περιπάτου και ποδηλάτου, η τοποθέτηση ξύλινων περιπτέρων και υπαίθριων καθιστικών, καθώς και η, χάριν προστασίας και ασφαλείας του οικείου οικοσυστήματος και του παρακείμενου παραθεριστικού - τουριστικού χωριού, διάνοιξη δασικών οδών και εκτέλεση έργων αντιπυρικής προστασίας κατόπιν συνολικής μελέτης πυροπροστασίας. Για την εξυπηρέτηση της προσπελάσεως στο ακίνητο, επιτρέπεται επίσης, υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η, διαμέσου της πιο πάνω περιοχής, οδική σύνδεση των δύο τμημάτων της Ζώνης Ι. Η πιο πάνω επέμβαση πρέπει να είναι προϊόν περιβαλλοντικής εκτίμησης και εξαιρετικά περιορισμένης κλίμακας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των εκατέρωθεν δασικών εκτάσεων και της οικείας χλωρίδας και πανίδας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.