Προεδρικό διάταγμα 12/1/89 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών στο τμήμα της πόλης που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό με το από 21-09-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 567/Δ/1979) και ειδικότερα στον υπ' αριθμόν 13 χώρο, που περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς, Αρμοδίου, Σωκράτους και Αριστογείτονα, με τη μεταβολή του περιγράμματος του χώρου ανέγερσης υπογείων κατασκευών, που καθορίσθηκε με το άρθρο 3 (παράγραφος 1) του από 22-04-1974 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών δι' ανέγερση Εμπορικού Κέντρου (ΦΕΚ 137/Δ/1974) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από [ΠΔ] 28-02-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 132/Δ/1978) όπως φαίνεται με κόκκινη εστιγμένη γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 82135/1988 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Οι επιτρεπόμενες στον παραπάνω χώρο υπόγειες κατασκευές με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του από 22-04-1974 προεδρικού διατάγματος όπως ισχύει, αλλάζουν και ορίζονται σε πέντε στάθμες ως εξής:

 

α. Στην Α' κάτω από το έδαφος στάθμη επιτρέπεται η ανέγερση καταστημάτων και βοηθητικών χώρων αυτών και της Αγοράς.

 

β. Οι Β, Γ, Δ και Ε στάθμες υπογείου προορίζονται για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και βοηθητικών αυτών λειτουργιών.

 

pd.12.1.89

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.