Προεδρικό διάταγμα 12/1/89 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω κατασκευών καθορίζονται ως εξής:

 

α) Τα καταστήματα στην Α' στάθμη του υπογείου με πρόσωπο επί των οδών Αρμοδίου και Αριστογείτονα, πρέπει να απέχουν από την οριζόμενη με το προηγούμενο άρθρο γραμμή επί της οδού Αθηνάς 20 m τουλάχιστον και το ύψος των καταστημάτων αυτών δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο να υπερβαίνει τη στάθμη της οδού Αθηνάς πέραν των 3,40 m.

 

β) Η ανωτάτη στάθμη επικάλυψης των υπογείων κατασκευών σε κανένα σημείο δεν δύναται να υπερβαίνει το 1,90 m από την οριστική στάθμη της οδού Αθηνάς.

 

2. Επιτρέπεται η ανέγερση κυλικείου υπεράνω των υπογείων κατασκευών, μεγίστου ύψους 4 m από την πέριξ στάθμη της πλατείας και σε απόσταση 6 m τουλάχιστον από την οδό Σωκράτους.

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του από 22-04-1974 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 137/Δ/1974) καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 1 του από 03-10-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 617/Δ/1989).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.