Προεδρικό διάταγμα 12/2/80b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ως ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός του ως άνω τομέως Β, εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος, ήτοι:

 

α) Οικοδομικό σύστημα των πτερύγων.

 

β) Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.

Ελάχιστο βάθος: 16 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

γ) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου β, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά την 29-05-1970 ημέραν δημοσιεύσεως της υπ' αριθμόν 11795/1970 αποφάσεως του Νομάρχου περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Άνω Λιοσίων (Βορείως και Δυτικώς) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 111/Δ/1970), δεν είχαν τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων, πλην όμως ταύτα είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.

Ελάχιστο βάθος: 7,5 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 112,5 m2.

 

δ) Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 50% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

ε) Συντελεστής δομήσεως 1.

 

στ) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2, με μέγιστον ύψος αυτών 7,5 m.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.