Προεδρικό διάταγμα 12/2/82

ΠΔ 12-02-1982: Τοποθέτηση γεφυροπλάστιγγων στα προκήπια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-02-1982: Τοποθέτηση γεφυροπλάστιγγων στα προκήπια, (ΦΕΚ 159/Δ/1982), 12-03-1982.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 124/Δ/1973) και ειδικότερα το εδάφιο β' της παραγράφου 9 του άρθρου 84.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 4/1982 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Επιτρέπεται η κατασκευή γεφυροπλάστιγγων κάτω από την επιφάνεια υφιστάμενου προκηπίου και σε απόσταση από τις ρυμοτομικές γραμμές 2 m και από τις οικοδομικές 0,50 m.

 

2. Η κατά την παραπάνω παράγραφο κατασκευή πρέπει να έχει πάντοτε προσωρινή μορφή, ώστε σε περίπτωση που γίνει διαπλάτυνση της οδού και μειωθεί το πλάτος του προκηπίου και δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ή περιληφθεί αυτό ολόκληρο στο πλάτος της οδού οι ενδιαφερόμενοι να αποσύρουν τις εγκαταστάσεις τους.

 

3. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου κανένα κτίσμα ακόμη και με τη μορφή απλού στεγάστρου και καμιά κατασκευή εκτός των αφανών θεμελιώσεων και βάσεων της γεφυροπλάστιγγας επιτρέπεται.

 

4. Για την ανωτέρω κατασκευή της γεφυροπλάστιγγας απαιτείται έκδοση άδειας από την πολεοδομική Υπηρεσία μετά από έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης με την προ αυτής οδό από την αρμοδία Διεύθυνση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 12-02-1982

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.