Προεδρικό διάταγμα 12/9/86 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Α, Β, Δ, Ε, Η, Θ που φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομέας Α.

 

1) Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου:

 

α) Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2 και

 

β) Μετά την έγκριση της οριστικής πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης όλες οι ιδιοκτησίες θεωρούνται άρτιες και οικοδομήσιμες με όποιες διαστάσεις εμφανίζονται στην πράξη εφαρμογής.

 

3) Επιπλέον των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου, με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

5) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,50 m.

 

6) Επιτρέπεται η κατασκευή σε εσοχή ορόφου χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και χωρίς κανένα σημείο του κτιρίου να υπερβαίνει τα 11 m από το φυσικό έδαφος, μόνο στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται λόγω κλίσεως του εδάφους και κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.

 

7) Επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου η κατασκευή στηθαίου με μέγιστο ύψος 1,10 m απόληξης κλιμακοστασίου με μέγιστο ύψος 2,20 m και στέγης με μέγιστο ύψος 2,10 m.

 

Β. Τομέας Β.

 

1) Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου:

 

α) Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2 και

 

β) Μετά την έγκριση της οριστικής πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης όλες οι ιδιοκτησίες θεωρούνται άρτιες και οικοδομήσιμες με όποιες διαστάσεις εμφανίζονται στην πράξη εφαρμογής.

 

3) Επιπλέον των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου, με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 50% της επιφανείας τους.

 

5) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,50 m.

 

6) Επιτρέπεται η κατασκευή σε εσοχή ορόφου χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και χωρίς κανένα σημείο του κτιρίου να υπερβαίνει τα 11 m από το φυσικό έδαφος, μόνο στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται λόγω κλίσεως του εδάφους και κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.

 

7) Επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου η κατασκευή στηθαίου με μέγιστο ύψος 1,10 m απόληξης κλιμακοστασίου με μέγιστο ύψος 2,20 m και στέγης με μέγιστο ύψος 2,10 m.

 

Γ. Τομέας Δ που υπάγεται στην περιοχή της οποίας αναθεωρείται το σχέδιο.

 

1) Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 110 m2.

 

3) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

4) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 10,50 m.

 

5) Επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου η κατασκευή στηθαίου μεγίστου ύψους 1,10 m και απόληξης κλιμακοστασίου με μέγιστο ύψος 2,20 m. Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά τα ανωτέρω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 2,10 m.

 

Δ. Τομέας Ε.

 

1) Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου:

 

α) Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2 και

 

β) Μετά την έγκριση της οριστικής πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης όλες οι ιδιοκτησίες θεωρούνται άρτιες και οικοδομήσιμες με όποιες διαστάσεις εμφανίζονται στην πράξη εφαρμογής.

 

3) Επιπλέον των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου, με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

5) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8,60 m.

 

6) Επιτρέπεται η κατασκευή σε εσοχή ορόφου χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και χωρίς κανένα σημείο του κτιρίου να υπερβαίνει τα 11 m από το φυσικό έδαφος, μόνο στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται λόγω κλίσεως του εδάφους και κατά την κρίση της πολεοδομικής αρχής.

 

7) Μέγιστο ελεύθερο ύψος του ισογείου καθορίζονται τα 5 m.

 

8) Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στηθαίου με μέγιστο ύψος 1,10 m και απόληξης κλιμακοστασίου με μέγιστο ύψος 2,20 m.

 

Ε. Τομέας Η που υπάγεται στην περιοχή της οποίας το σχέδιο αναθεωρείται.

 

1) Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

3) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας τους.

 

4) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 10,50 m.

 

5) Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στηθαίου με μέγιστο ύψος 1,10 m και απόληξης κλιμακοστασίου με μέγιστο ύψος 2,20 m. Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το παραπάνω μέγιστο ύψος του κτιρίου προσαυξάνεται κατά 2,10 m.

 

ΣΤ. Τομέας Θ που υπάγεται στην περιοχή της οποίας αναθεωρείται το σχέδιο.

 

1) Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 110 m2.

 

3) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

4) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,50 m.

 

5) Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται η κατασκευή στηθαίου με μέγιστο ύψος 1,10 m και απόληξης κλιμακοστασίου με μέγιστο ύψος 2,20 m. Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το παραπάνω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 2,10 m.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.