Προεδρικό διάταγμα 12/9/86 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συντελεστές δόμησης της περιοχής καθορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ και ΙΙΙ όπως φαίνεται στα παραπάνω σχέδια ως ακολούθως:

 

Α. Τομέας Ι.

Συντελεστής δόμησης (ΣΔ): 0,8.

 

Β. Τομέας ΙΙ.

Συντελεστής δόμησης (ΣΔ): 0,6.

 

Γ. Τομέας ΙΙΙ (που υπάγεται στην περιοχή της οποίας το σχέδιο αναθεωρείται).

Συντελεστής δόμησης (ΣΔ): 1,6.

 

2. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου για τις περιοχές των οποίων εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,4 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τις 10-03-1982.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.