Προεδρικό διάταγμα 12/9/86 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος καθορίζονται ως εξής:

 

Α. Νηπιαγωγεία.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας κάθε χώρου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,6.

3. Μέγιστο ύψος του κτιρίου 7,50 m.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια ιδιοκτησίας και τις ρυμοτομικές γραμμές 4 m.

 

Β. Δημοτικά σχολεία.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας κάθε χώρου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,6.

3. Μέγιστο ύψος του κτιρίου 9,30 m.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια ιδιοκτησίας και τις ρυμοτομικές γραμμές 4 m.

 

Γ. Βρεφονηπιακοί σταθμοί.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας κάθε χώρου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,4.

3. Μέγιστο ύψος του κτιρίου 7,50 m.

 

Δ. Κέντρο υγείας.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του χώρου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,6.

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 9,30 m.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από το όριο ιδιοκτησίας και τις ρυμοτομικές γραμμές 4 m.

 

Ε. Δημαρχείο.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 50% της επιφανείας κάθε χώρου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,5.

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 9,30 m.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τις ρυμοτομικές γραμμές 4 m.

 

ΣΤ. Πνευματικό κέντρο.

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας του χώρου.

2. Συντελεστής δόμησης 1,20.

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 12,50 m.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τις ρυμοτομικές γραμμές 6 m.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.