Προεδρικό διάταγμα 132/83 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων και των Τμημάτων Μελετών και Κατασκευών, προΐστανται υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, του δε τμήματος Διοικητικού, Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, ελλείψει τούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού και ελλείψει τούτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού.

 

2. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών και Τμήμα Μελετών), των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης 80855/5439/1992 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ((ΦΕΚ 573/Β/1992), παράγραφος 2 στοιχείο γ και στοιχείο δ), ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3  του προεδρικού διατάγματος 203/2002 (ΦΕΚ 182/Α/2002).

 

3. Τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών ή του Τμήματος Κατασκευών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 97 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3  του προεδρικού διατάγματος 203/2002 (ΦΕΚ 182/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 368/1998 (ΦΕΚ 251/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 30/2007 (ΦΕΚ 28/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.