Προεδρικό διάταγμα 132/83 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνίσταται προσωρινά Ειδική κατά το άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου 679/1977 Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΥΔΕ Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης) και με αρμοδιότητα την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της εκτέλεσης του ειδικού και σημαντικού έργου της Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης.

 

Η Ειδική αυτή Υπηρεσία ορίζεται αρμόδια για τα σημαντικά έργα:

 

α. Ενίσχυσης του συστήματος ύδρευσης της Θεσσαλονίκης από τα νερά του Αλιάκμονα.

 

β. Αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης και

 

γ. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην εκάστοτε περιοχή δραστηριότητας της Επιχείρισης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Η αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας συνίσταται στην εκπόνηση των πάσης φύσεως μελετών καθώς και στον έλεγχο αυτών, ως επίσης και στην επίβλεψη και τον έλεγχο κατασκευής των έργων του παραπάνω εδαφίου.

 

Για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας η αρμοδιότητα επεκτείνεται και στο αντικείμενο συντήρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 203/2002 (ΦΕΚ 182/Α/2002).

 

2. Η ανωτέρω ειδική Υπηρεσία στην κατασκευή των προαναφερθέντων έργων, ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των δημοσίων έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 203/2002 (ΦΕΚ 182/Α/2002).

 

3. Έδρα της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων ορίζεται η Θεσσαλονίκη και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται πενταετίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.