Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Κατάταξη προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων ή ειδικοτήτων που καταργούνται με το παρόν, κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 51 και 52 του παρόντος διατάγματος, ως εξής:

 

α. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

 

α)α) Οι υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικών Επιστημών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών κατατάσσονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού.

 

β)β) Οι υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κατατάσσονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

β. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεταφραστών-Διερμηνέων κατατάσσονται στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεταφραστών.

 

γ. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

 

Οι υπάλληλοι της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικών Επιστημών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών κατατάσσονται στην ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού.

 

2. Για την ανωτέρω κατάταξη της παραγράφου 1 εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.