Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Κατανομή θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις των υπαλλήλων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε 78 και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

 

...

 

2. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων Διοικητικού - Οικονομικού και Μηχανικών της εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Διοικητικού - Λογιστικού και Μηχανικών της εκπαιδευτικής βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Διοικητικού - Λογιστικού και Τεχνικών Οδηγών της εκπαιδευτικής βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 18 του νόμου 4529/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.