Προεδρικό διάταγμα 137/81

ΠΔ 137/1981: Περί της υπό του Δημοσίου ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης κατά τις αιτία πωλήσεως μεταβιβάσεις δασών και δασικών εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 137/1981: Περί της υπό του Δημοσίου ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης κατά τις αιτία πωλήσεως μεταβιβάσεις δασών και δασικών εκτάσεων, (ΦΕΚ 41/Α/1981), 16-02-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας

 

2. Την υπ' αριθμό 1169/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Τύπος δήλωσης

Άρθρο 2: Διαδικασία στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Δασών

Άρθρο 3: Έλεγχος τίτλων

Άρθρο 4: Τύπος πρόσκλησης

Άρθρο 5: Υπογραφή συμβολαίου

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Μεταγραφή του Συμβολαίου

Άρθρο 9: Πιστώσεις για την αγορά

 

Παράρτημα Α: Δήλωση πώλησης δάσους κατά το άρθρο 72 του νόμου 998/1979

Παράρτημα Β: Πρόσκληση προς υπογραφή συμβολαίου κατά το άρθρο 72 του νόμου 998/1979

 

Στον επί της Γεωργίας Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 07-02-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.